Uchwała Rady Nadzorczej Szczecińskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o

Uchwałą Rady Nadzorczej Szczecińskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. z dnia 30 lipca 2018 roku członek Rady Nadzorczej Grzegorz Wojarnik został delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu Szczecińskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. na okres do trzech miesięcy. Grzegorz Wojarnik posiada tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych. W Radzie nadzorczej Spółki zasiada od 2,5 roku.

Udostępnij!