Oświadczenie Zarządu Szczecińskiego Parku Przemysłowego

Oświadczenie Zarządu Szczecińskiego Parku Przemysłowego

W odpowiedzi na rozpowszechniane w przestrzeni publicznej nieprawdziwe, szkodliwe informacje wprowadzające odbiorców w błąd i godzące w wizerunek Stoczni Szczecińskiej, zarząd Spółki opublikował następujące oświadczenie:

„Zarząd Szczecińskiego Parku Przemysłowego stanowczo oświadcza, że Spółka nie posługiwała się i nie posługuje żadnymi fałszywymi dokumentami. Przypisywanie Zarządowi SPP tego rodzaju czynności jest działaniem nieuprawnionym i może być oceniane jako działanie na szkodę Spółki. W przypadku dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji Spółka będzie zmuszona do podjęcia stosownych kroków prawnych”.

Oświadczenie w pełni oddaje stan faktyczny. W pełni transparentne i zgodne z prawem działania zarządu Spółki zmierzają do dalszego umocnienia jej rynkowej pozycji i wdrożenia kolejnych kontraktów. Uzyskiwane wyniki potwierdzają słuszność przyjętych założeń i stanowią pozytywny prognostyk dla przyszłych działań Stoczni Szczecińskiej.

Udostępnij!