Komunikat Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2019 roku podjęła uchwały w sprawie zakończenia postępowań kwalifikacyjnych w drodze konkursu wszczętych uchwałami Rady z dnia 11 kwietnia 2019 r bez wyłonienia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.

Udostępnij!