Stocznia Szczecińska powraca

Z końcem grudnia 2017 r. decyzją Zgromadzenia Wspólników zmieniona została nazwa Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Spółce została przywrócona historyczna nazwa Stocznia Szczecińska. Powrót do dawnej nazwy „Stocznia Szczecińska” jest symbolicznym wyrazem powrotu do tradycji tej Stoczni.

Stocznia Szczecińska jest spółką, której infrastruktura stoczniowa ma charakter potokowo-gniazdowego łańcucha technologicznego, dedykowanego do produkcji okrętowej. Jest to Stocznia kompaktowa, zdolna do budowy gotowych statków, począwszy od tzw. „czarnej blachy” do w pełni wyposażonych statków.

W infrastrukturze stoczniowej można wyróżnić kilka zasadniczych obszarów:
– obróbka i gięcie blach i profili,
– prefabrykacja sekcji okrętowych i konstrukcji stalowych,
– czyszczenie i malowanie sekcji okrętowych i konstrukcji stalowych (w tym offshore),
– ośrodki pochylniowe (3 pochylnie i udźwigowione place przypochylniowe),
– hale wyposażeniowe,
– nabrzeża.

Całkowita powierzchnia Stoczni to ponad 46 ha. Hale produkcyjne mają ponad 80 tys. m2 powierzchni, a place 10 ha. Nabrzeża o długości 750 m są wyposażone w żurawie o udźwigu od 16 do 50 ton Największa z pochylni Wulkan Nowy ma długość 266 m, szerokość 39 m i wyposażona jest w suwnicę o udźwigu 450 t, posiadającą możliwość wyjazdu po pirsie nad akwen wodny. Stocznia jest doskonale skomunikowana drogą lądową, kolejową i wodną.

Od kwietnia 2016 do stycznia 2018 w Stoczni zbudowano ok. 84 różnego rodzaju jednostek pływających – od megajachtu czy promu, pilotówek, statków rybackich, pływających przystani do kompletnie wyposażonych jednostek np. specjalistycznych statków do obsługi ferm hodowlanych ryb.

W grudniu 2017 r. spółka podpisała dwa listy intencyjne w sprawie budowy nowych jednostek – dwóch masowców dla szczecińskiego armatora Baltramp oraz czterech wielozadaniowych statków dla niemieckiego klienta – firmy Monterola Shipping Company.

Stocznia Szczecińska przez lata zbudowała bardzo silną markę, która do dziś jest rozpoznawalna przez armatorów w Europie i na Świecie. Kontynuacja działalności pod nazwą Stocznia Szczecińska przywróci należną jej markę., zbudowaną przez pokolenia Szczecinian.

Udostępnij!