Uroczystości Grudnia ’70

W rocznicę grudnia ’70 pod bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się uroczystości państwowe z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego, Szefowej Kancelarii Prezydenta RP Haliny Szymańskiej, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, wojewody zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego. SPP-Stocznie Szczecińską reprezentowali Prezes Zarządu Andrzej Strzeboński i Wiceprezes Marek Bączkowski.

Uroczystość była wyrazem upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w Szczecinie, gdzie trwały protesty i strajki stoczniowców. Demonstracje zostały krwawo stłumione przez ówczesną władzę – śmierć poniosło 16 osób.

Premier Morawiecki podkreślił w swoim wystąpieniu, że wolność krzyżami się mierzy jesteśmy winni im wierność i wykonanie ich testamentu, którym jest wolna, silna i sprawiedliwa Polska.

Udostępnij!