Stocznia Szczecińska uzyskała grant NCBiR na realizację statku autonomicznego

Projekt pn. „Opracowanie, budowa i weryfikacja w warunkach rzeczywistych prototypu semi-autonomicznego statku towarowego żeglugi morskiej” będzie  w latach 2019 – 2020 realizowany przez Stocznię Szczecińską. Partnerami Stoczni w projekcie są JPP Marine Sp. z o.o. S. k oraz Nelton Sp. z o. o. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został zgłoszony do Narodowego Centrum Badan i Rozwoju w konkursie: POIR – Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów – Konkurs 2/1.1.1/2018. Projekt Stoczni Szczecińskiej otrzymał najwyższą kwotą dofinansowania w całym konkursie. Liczba złożonych wniosków wynosiła 62 a liczba zwycięskich projektów to 17. Rozpoczęcie projektu zaplanowano na I kwartał 2019 roku, a czas jego trwania to 24 miesiące. Budżet projektu wynosi 58 728 759.44 złotych.

SAC (Semi- Autonomous Coaster) to pierwszy tak kompleksowy projekt B+R polskiego statku morskiego o wysokim poziomie autonomiczności. Jego realizacja daje realną szansę na zbudowanie w Polsce silnego partnerstwa naukowo-przemysłowego w obszarze wysoce innowacyjnych jednostek pływających.

Efektem bezpośrednim projektu będzie prototyp semi-autonomicznego coastera SAC (ang. Semi – Autonomous Coaster), umożliwiający przetestowanie wybranych wysoce innowacyjnych komponentów z zakresu technologii morskich. Prototyp SAC zostanie przekształcony w ramach prac wdrożeniowych w pełnowartościowy produkt, który ma już potencjalnych klientów.

Na technologię SAC składają się cztery główne komponenty:

  1. – Technologia automatycznego sterowania wybranymi elementami pracy oraz eksploatacji systemów statkowych, z poziomu zdalnego systemu ICT zainstalowanego u armatora na lądzie oraz systemów zaawansowanej automatyki i sensorów.
  2. – Technologia semi-autonomicznego systemu nawigacji morskiej umożliwiającego wykonanie manewru antykolizyjnego w warunkach wód przybrzeżnych oraz optymalizację tychże manewrów.
  3. – System automatycznej optymalizacji zużycia paliwa w sytuacjach postojowych poprzez zastosowanie zestawu akumulatorów i układu fotowoltaicznego.
  4. – Technologia umożliwiająca przejęcie kontroli nad statkiem w sytuacjach awaryjnych i zagrożeń.

Dodatkowym efektem projektu będzie innowacyjny kadłub coastera zapewniający ponadstandardową oszczędność paliwa przy jednoczesnym zwiększeniu ładowności statku.

Równolegle z pracami badawczymi będą przeprowadzone prace przedwrożeniowe, których najważniejszym elementem będzie nadzór Klasyfikatora statków zarówno nad projektem jak i budową prototypu. Jest on konieczny, gdyż prototyp musi być dopuszczony do testów morskich a produkt końcowy otrzymać niezbędną certyfikację. W projekcie zaplanowano 8 etapów badawczych, które będą realizowane przez multidyscyplinarny, doświadczony zespół B+R i techniczny przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury badawczej i technologicznej.

 

Udostępnij!