Stocznia Szczecińska i Stocznia Gdańsk podpisały porozumienie.

Stocznia Szczecińska i Stocznia Gdańsk podpisały porozumienie w sprawie projektu „POLSKIE STOCZNIE”. Zgodnie z umową, spółki będą wspólnie działać na rzecz rozwoju krajowego przemysłu stoczniowego.

Porozumienie przewiduje wykorzystanie potencjału Stoczni Szczecińskiej i Stoczni Gdańsk w celu zbudowania silnej pozycji na europejskim i globalnym rynku stoczniowym. Spółki mają wykorzystać doświadczenia w zakresie infrastruktury, portfela zamówień i kwalifikacji załóg, by między innymi wspólnie zabiegać o kontrakty, czy razem realizować zamówienia.

– Sprawne działanie branży stoczniowej zależy od wielu czynników – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. – Jednym z nich jest na pewno tworzenie łańcuchów dostaw i wykorzystanie możliwości lokalnych poddostawców.

Podczas wizyty w Szczecinie przedstawiciele Stoczni Gdańsk i ARP odwiedzili tereny Stoczni Szczecińskiej. Zapoznali się z jej możliwościami produkcyjnymi, procesem technologicznym, wyposażeniem hal, pochylni oraz nabrzeży.

Udostępnij!