Ruszyła modernizacja szatniowca W132a

Ruszyła największa inwestycja na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego – przebudowa „Szatniowca” W132a. Obiekt zapewniać będzie dostęp do szatni dla pracowników firm realizujących produkcję na terenie Parku. Modernizacja zwiększy ilość miejsc na szatni do 1024. Nowoczesna infrastruktura sanitarna z elektroniczną kontrolą dostępu do szafek zdecydowanie podniesie standard świadczonych przez SPP usług socjalnych. Posiadanie odpowiedniej ilości miejsc socjalnych dla pracowników przełoży się na wzrost zatrudnienia i rozwój parku poprzez pozyskanie kolejnych najemców z branży offshore.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Parku Przemysłowego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B.

Udostępnij!