Oświadczenie Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. w dniu 22 marca 2019 roku zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na kolejną, trzyletnią kadencję Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza powołała:
  1. Pana Andrzeja Strzebońskiego – na stanowisko Prezesa Zarządu
  2. Pana Marka Bączkowskiego – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Udostępnij!