Ośrodek Czyszczenia i Malowania Stoczni Szczecińskiej wyposażony w nowoczesną, ekologiczną sprężarkownię

We wtorek 15 stycznia 2019 r.  w Stoczni Szczecińskiej oddano do eksploatacji stację sprężonego powietrza przeznaczoną do obsługi komór śrutowniczych ośrodka OCM.

Najnowsza inwestycja została wykonana przez łódzką firmę Walter Kompressortechnik Polska. Koszt inwestycji to ok. 900 tyś. zł. Czas gwarancji – 5 lat.

Technologia pracy Ośrodka Czyszczenia i Malowania (OCM) oparta jest na sprężonym powietrzu. Praca wież śrutowniczych, automatyki komór malarskich a także realizacja procesów malarskich wymaga dostarczania sprężonego powietrza o odpowiednich parametrach technicznych. W celu zapewnienia pracy użytkowanego ośrodka OCM uruchomiono proces inwestycyjny polegający na zakupie oraz montażu lokalnej stacji sprężonego powietrza przeznaczonej do obsługi dwóch komór. Stacja wyposażona jest w sprężarkę z urządzeniami peryferyjnymi, zbiornikiem o pojemności 10m3, oraz automatykę sterowania połączoną z centralną siecią sterowników OCM Stacja umożliwi produkcję sprężonego powietrza w zależności od zapotrzebowania w zakresie 10 – 45 m3/min przy ciśnieniu 9 bar. Jakość dostarczanego powietrza określono na klasę 1-2-1 co jest zgodne z wymogami zdefiniowanymi dokumentacją technologiczną ośrodka OCM (stosowania powietrza suchego, niezaoliwionego). Moc elektryczna sprężarki wyposażonej w falownik to 315 kW.  Niemalże cała zużyta przez kompresor moc elektryczna zamieniana jest w ciepło. Z tego powodu energia stanowi około 82% wszystkich kosztów wytwarzania powietrza, co przy rosnących kosztach nośników energii ma bardzo duże znaczenie. Przy budowie stacji zaprojektowano i zbudowano dedykowany kanał cieplny z automatycznymi przepustnicami umożliwiając odzysk 100% ciepła kierując je do maszynowni komór śrutowniczych. Uzyskane ciepło pozwoli zaoszczędzić energię cieplną jaką należałoby niezależnie zakupić do ogrzewania maszynowni.

Poprzednio użytkowne stacje sprężarek w latach 1995-2009 całą energię cieplną emitowały do atmosfery.

Lista urządzeń:

  1. Sprężarka śrubowa SF 315 KS z falownikiem, napęd bezpośredni 1×1, wydajność 10-45 m3/min, ciśnienie robocze 10,0 bar, moc silnika 315 kW
  2. Osuszacz adsorpcyjny WAD 2700, regenerowany na zimno, wydajność 45 m3/min.
  3. Kontroler punktu rosy.
  4. Filtry wstępne WFDNY 3200 ( 2 szt. ) 0,01 mikrona
  5. Filtr dokładny WFDNX 3200 1 mikron,
  6. Filtr wstępny WFDNP 3200 5 mikronów,
  7. Zbiornik 10 m3,
  8. Instalacja separatora woda -olej, grzałki, filtry.
  9. Instalacja odzysku ciepła z automatycznym by-pasem na lato.
  10. Instalacja elektryczna zasilająca, sterowania, oświetleniowa, antymrożeniowa.

Zakup kolejnej stacji uwarunkowane jest przewidywanym zapotrzebowaniem na sprężone powietrze wynikającym z uruchamiania kolejnych procesów technologicznych w stoczni oraz planowanej wielkości produkcji. Podstawowym kryterium doboru urządzeń i lokalizacji jest możliwość odzysku ciepła i minimalizacja strat przesyłu energii elektrycznej i sprężonego powietrza.

 

Udostępnij!