Komunikat Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku podjęła uchwały w sprawie zakończenia postępowań kwalifikacyjnych w drodze konkursu wszczętych uchwałami Rady z dnia 28 maja 2019 r bez wyłonienia Prezesa i Członka Zarządu Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.

 

Udostępnij!