Certyfikaty międzynarodowych towarzystw klasyfikacyjnych z Włoch, Norwegii i z Polski potwierdzają jakość świadczonych usług Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.

Prawidłowa realizacja procesu produkcyjnego w Stoczni Szczecińskiej zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP opartego na normach ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 oraz AQAP 2110:2016.

Ponadto Stocznia wypełnia wymagania OHSAS BS 18001:2017 oraz publikacji NATO AQAP 2110:2016.

Posiadane certyfikaty są równie ważne jak jednoznaczne określenie kompetencji i uprawnień personelu zarządzającego i operacyjnego zaangażowanego w realizację celów organizacji.

Systemu Zarządzania Jakością Stoczni Szczecińskiej jest potwierdzony przez uznane towarzystwa klasyfikacyjne w tym: RINA, DNV GL oraz Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej. Przestrzeganie zasad opisanych w SZJ zapewnia odpowiednią jakość świadczonych usług w zakresie projektów związanych z budową i remontem jednostek pływających oraz budowy konstrukcji offshore.

Stocznia Szczecińska posiada certyfikat o nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej (99QZH) Wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, co otwiera możliwość ubiegania się o kontrakty z obszaru militarnego. Stocznia Szczecińska została wprowadzona do Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, Natowskiej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, Głównego Katalogu dostawców NATO oraz Bazy Podmiotów prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu Obrony USA jako firma mogąca świadczyć usługi na rzecz sil zbrojnych NATO.

Workshop Approval RINA nr REC 027118XP/001 to certyfikat nadany przez RINA Poland Marine potwierdzający potencjał, możliwości i zdolność Stoczni Szczecińskiej do prowadzenia produkcji okrętowej w zakresie cięcia i spawania blach okrętowych, wyposażania siłowni okrętowych i nadbudówek oraz zarządzania i nadzoru technicznego procesami budowy.

Certyfikat ISO 9001 nr 37080/18/AN wydany przez włoskie towarzystwo klasyfikacyjne RINA potwierdzający, że System Zarządzania Jakością w Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.w zakresie budowy i remontu jednostek pływających oraz budowy konstrukcji offshore jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, co daje stoczni tytuł a naszym klientom zaufanie do oferowanych i świadczonych usług w zakresie budów i remontów jednostek pływających.

Certyfikat OHSAS nr OHS 3420 wydany przez włoskie towarzystwo klasyfikacyjne RINA potwierdzający, że System Zarządzania BHP w Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.w zakresie budowy i remontu jednostek pływających oraz budowy konstrukcji offshore jest zgodny z wymaganiami normy BS OHSAS 18001:2007 i obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa zarówno pracowników, podwykonawców jaki i osoby przebywające na terenie stoczni.

Certyfikaty IQNET ISO i OHSAS ( nr IT 120711 i IT120712) wydane przez CISQ jako włoską jednostkę akredytującą zrzeszoną w IQNET potwierdzają certyfikację w RINA w powyższych zakresach i obejmują nasz Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP.

Certyfikat nr 276638-2018-AQ-POL-RvA wydany przez towarzystwo klasyfikacyjne DNV GL akredytowane w RvA należące do IFA MLA potwierdza, że System Zarządzania Jakością w Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. w zakresie budowy i remontu jednostek pływających jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Certyfikat 1371/S/2019 wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości przy WAT potwierdza, że System Zarządzania Jakością w Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.w zakresie „Budowa i remonty jednostek pływających” – na podstawie pozytywnych wyników certyfikacji jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Certyfikat 1371/A/2019 wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości przy WAT potwierdza, że Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. posiada wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością w zakresie „Budowa i remonty jednostek pływających” – spełniający wymagania publikacji NATO AQAP 2110:2016.

Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. posiada ponad to Zaświadczenie/Certyfikat wydany przez NCAGE nadający Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej, który identyfikuje firmę w Bazach Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonych przez: Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK); Natowskiej Bazie prowadzonej przez Agencje Wsparcia i Zamówień (NSPA); Głównego Katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NMCRL- NATO);

Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej przy Agencji Logistyki Departamentu Obrony USA (DLA). Osiągnięcia stoczni podkreśla Raport z auditu zlecony przez klienta zachodniego na realizowanych przez stocznie kontraktach budowy elementów kadłuba w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy przeprowadzony przez auditora zewnętrznego – wynik pozytywny oraz

Poświadczenie wystawione przez towarzystwo klasyfikacyjne DNV GL stwierdzające dobre jakościowo wykonanie prac na blokach kadłuba jednostki NW 579 dla klienta z Europy zachodniej. Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. posiada Certyfikat Obiektu portowego wydany przez Urząd Morski w Szczecinie potwierdzający zgodność obiektu portowego z wymogami Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektu Portowego. Stocznia posiada zatwierdzony Plan Obrony Obiektu Portowego dla wymienionych w certyfikacie jednostek pływających

Załączniki